Phone-2-Phone

- ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ MyanTalk အေကာင္႔ရိွသူမွ အင္တာနက္မရရိွေသာ အေဝးရိွ ဖုန္းႏွစ္လံုးသို႔ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပး၍ ဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ Internet ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

Example ..

 • ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္မရရိွေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။
 • ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၏ မိဘမ်ားသည္ အင္တာနက္မရရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရိွ အညာေဒသ ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ ေနထုိင္သည္။
 • ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၏ မိဘမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံရိွ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင္႔ ဆက္သြယ္လိုေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အလြယ္တကူ အင္တာနက္ မရရိွျခင္းေၾကာင္႔ ခ်က္ခ်င္း မဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ။
 • တိုးတက္လာေသာ Internet နည္းပညာသည္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားအား အလြယ္တကူေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္။


 • ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၏ အသိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ကိုေမာင္ေမာင္သည္ ျမိဳ ့ျပတြင္ အလုပ္လုပ္ျပီး Internet ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 • ကိုေမာင္ေမာင္တြင္ MyanTalk အေကာင္႔ရိွျပီး သူ၏ MyanTalk အေကာင္႔မွတဆင္႔ မေလးရွားရိွ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၏ မိဘမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေပးလိုက္သည္။
 • ထိုသို႔ MyanTalk VOIP မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင္႔ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင္႔ သူ၏ မိဘမ်ား လိုင္းဖုန္းကဲ႔သို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ ဖုန္းေျပာဆိုႏိုင္သြားသည္။
 • ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ပံုမွန္ ႏိုင္ငံျခားဖုန္းမွ ျပည္တြင္းဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုမႈထက္ သက္သာျပီး အသံအရည္အေသြးလည္း ေကာင္းမြန္သည္။

Phone-2-Phone စနစ္အား အသံုးျပဳနည္း။

 1. အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာသူမွ မိမိ၏ Desktop (သို႔) Laptop ကြန္ျပဴတာတြင္ MyanTalk Application အား ဖြင္႔ပါ။
 2. ထို႔ေနာက္ မိမိ၏ MyanTalk အေကာင္႔ျဖင္႔ Login ဝင္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း Phone2Phone စနစ္သို႔ သြားေရာက္ပါ။
 3. ပထမဦးစြာ "Your own phone number" တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုမည္႔သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္အား ထည္႔သြင္းေပးပါ။
 4. ထို႔ေနာက္ "Destination phone number" တြင္ ဖုန္းလက္ခံမည္႔သူ၏ ဖုန္းနံပါတ္အား ထည္႔သြင္းေပးပါ။
 5. ထို႔ေနာက္ "Call" Button အား ႏိွပ္၍ အင္တာနက္မရရိွေသာ ဖုန္းႏွစ္လံုးသို႔ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
* ဤ Phone-2-Phone ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားရိွပါက support@myantalk.com (သို႔) ဖုန္း - 0973135585 သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။